Nie spłacasz rat? Bank da Ci szansę. Czy to koniec egzekucji z hipotek?

Ministerstwo Finansów chce utrudnić instytucjom bankowym sprzedaż zadłużonych nieruchomości w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca rat hipotecznych. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które zdecydowały się zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale z jakichś powodów przestały go spłacać. Obecnie nie ma żadnych przepisów czy zasad, które regulowałyby postępowanie banków w przypadku zwłoki w spłatach rat kredytowych, nie mniej jednak ten stan rzeczy ma ulec zmianie.

Zazwyczaj w przypadku, gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, bank reaguje już po drugiej albo trzeciej niespłaconej racie, wówczas dochodzi do wypowiedzenia kredytu i sprawa trafia do komornika. Chcąc zapobiec takim sytuacjom, Ministerstwo Finansów zdecydowało się stworzyć nowy projekt ustawy, który nakłada na banki obowiązek podjęcia współpracy z kredytobiorcą, który zalega ze spłatą zobowiązań finansowych. Dzięki temu kredytobiorca, który nabył nieruchomość ma szansę ją zatrzymać.

Banki mają być bardziej otwarte na dialog, będą zobowiązane do wyjścia z inicjatywą w stosunku do klientów, którzy uchylają się od spłaty rat, powinny także zaproponować im możliwości restrukturyzacji kredytu. Poza tym można będzie liczyć na czasowe zawieszenie płatności rat lub zmniejszenie ich wysokości, dzięki wydłużeniu okresu kredytowania. To bardzo dobra informacja dla kredytobiorców, którzy chcą zachować nieruchomość, ale wpadli w tarapaty finansowe np. ze względu na utratę pracy, czy niezdolność do pracy. Chociaż bank nie musi przystać na warunki proponowane przez klienta, powinien nawiązać dialog.

6 miesięcy na sprzedaż mieszkania

W sytuacji, gdy kredytobiorca nie zgodzi się na restrukturyzację kredytu lub bank nie przystanie na warunki proponowane przez niego warunki, otrzyma on 6 miesięcy poprawę swojej sytuacji. Po tym czasie bank będzie upominał się o spłatę zadłużenia. Chociaż pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie pokryją całego długu, będzie można dzięki temu spłacić chociaż jego część. Resztę zadłużenia zostanie rozłożona na raty, bank będzie musiał zwolnić hipotekę nieruchomości. Będziemy też zwolnieni od opłat za czynności windykacyjne.

Najlepsze produkty w portalu BSE:
Najlepsze konta osobiste wrzesień 2022
Najlepsze konta dla firm wrzesień 2022
Najlepsze kredyty gotówkowe wrzesień 2022
Najlepsze chwilówki online wrzesień 2022
Najlepsze kredyty samochodowe wrzesień 2022
Najlepsze kredyty dla firm wrzesień 2022

Zostaw komentarz